Алкохол и бременност

Консумирането на алкохол по време на бременност има вреден ефект върху нормалното развитие на плода. Бременните жени, които употребяват алкохол трябва да знаят, че етанолът преминава през плацентата, където се осъществява обмяна на веществата между майката и плода и стига до кръвта на нероденото. Тъй като черният дроб на бебето все още е в процес на развитие и не функционира, съществува реална опасност алкохолът да засегне органите и тъканите и най-вече нервната му система. Употребата на алкохол по време на бременност може да предизвика спонтанен аборт, преждевременно раждане, преносване на плода или така наречения Фетален алкохолен синдром (състояние на психически и физически дефекти, които могат да се развият в плода, поради наличност на алкохол в кръвта на майката).

Вижте  още на http://bremennost.bg/fetalen-alkoholen-sindrom.html#ixzz3PMT39wyF

Не е установен лимит на безопасна консумация на алкохол от бременни жени. За всеки случай, когато сте бременна или планирате да забременеете, не употребявайте алкохол.

Всяка жена, която се притеснява относно употребата на алкохол по време на бременност, трябва да се обърне за съвет към личния си лекар. Информирането на лекаря за консумацията на алкохол по време на бременността е много важно, защото позволява ранно диагностициране на Фетален алкохолен синдром. Ранното диагностициране на синдрома предлага възможност за правилно лекуване и избягване на усложнения. 

Препоръчва се жените с хроничен алкохолизъм да потърсят специализирана помощ, за да лекуват това заболяване (чрез психологическа помощ или дезинтоксикация) преди възможна бременност, за да дадат шанс за нормално физическо и психично развитие на бъдещите си деца.

Фетален алкохолен синдром (ФАС) е термин, който се отнася до голяма гама от поведенчески и физически проблеми, които биха могли да възникнат в резултат от употребата на алкохол по време на бременност. Признаците и вторичните симптоми на това заболяване могат да бъдат:

•    забавяне растежа на плода преди раждането и свързаното с това  под-нормено тегло на бебето

•    нарушения на централната нервна система

•    характерни лицеви малформации (FAS) - променена физиономия, малка глава, плоско лице, малки очи. Тези черти се разпознават много трудно особено в ранна възраст и са много видими около 2-3 годишна възраст на детето

•    вродени увреждания на сърцето, бъбреците и др. 

•    увредено зрение и слух

•    намалена подвижност на ставите

•    херния

•    увреждане на мозъка

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter