Алкохолът на работното място

Употребата на алкохол на работното място може да наруши изпълнението на служебните задължения, тъй като засяга координацията и скоростта на реакция, отслабва зрението и слуха, влияе върху мисленето и разсъдъка.

Повишеното съдържание на алкохол в кръвта (САК) води до резки промени в настроението, които могат да доведат до конфликти и дори насилие.

Последиците от употребата на алкохол на работното място се изразяват в спадане на производителността и резултатността на труда, неефективно използване на работното време, закъснения или отсъствия от работа, засяга отношенията с колектива, води до непристойно поведение, недисциплинираност и негативен имидж за фирмата.

Употребата на алкохол на работното място увеличава риска от злополуки и може да застраши живота Ви и живота на хората около вас. Ако имате такива проблеми, потърсете помощ от специализираните за целта  институции: http://www.ncn-bg.org/consult_center/kc_sofia.html

Особено опасна е употребата на алкохол при работа с машини или на височина, поради нарушена координация и възприятие на заобикалящата ни действителност.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter