Кратка история на алкохола

Производството и консумацията на различни видове алкохол са известни още от най-древни времена. Ако в далечното минало повечето от дестилираните продукти са били използувани като лекарство, като са се продавали в аптеки, днес количеставата продаван алкохол са се увеличили многократно, а алкохол може да се намери във всеки магазин, наред с основните хранителни продукти.

Историята на алкохола и неговата употреба има, според различни исторически документи, много стари корени. Първите отбелязани алкохолни напитки са били ферментиралите напитки. Както бирата, така и виното са се появили, според специалистите, почти през един и същ период, преди около 6000 години. Бирата била много популярно питие в Египет, докато в Гърция и Рим предпочитаното питие било виното. Виното обаче било консумирано смесено с вода и то не заради еуфорията която предизвиква, а като добавка, необходима за подобряване качеството на водата.

В древността, дестилацията била много често срещана практика, използвана най-вече при създаване на така необходимото масло, парфюма. Първоначално техниката била относително проста - в съд, в който се поставяли ароматни растения или различни летливи вещества, се слагал слой вълна, който съдържал ланолин. Под това покривало, ароматните изпарения се смесвали и попивали в него. След това вълната била изтисквана и по този начин е възникнало парфюмираното масло.

По-късно се появили различни съдове, като най-модерният от тях бил наречен аламбик, появил се в Александрия, Египет. Чрез контакта с градовете, най-близки до арабския свят, Сицилия и Испания, технологията на дестилацията е проникнала и в Европа. Двама будни каталунци станали известни благодарение на придобитите знания относно получаването на продукт, наречен „спиритус" или „вода на живота"- eau de vie". Продуктът се разпространил много бързо в европейските държави. В Шотландия се наричал ''wisce beatha", от където идва наименованието 'уиски'. Също така, наименованието 'вода на живота' се е запазило и в Русия, като думата водка е умалителното на думата вода.

В българските земи, изкуството на правене на вино е завещано от древните траки, отпреди 3600 години. Заради култа си към бог Дионис, траките започнали отглеждането на лозата и усвоили майсторството на правене на свещения елексир. Откритата в нашите земи – в култовото тракийско селище Старосел, каменна вана за вино за пореден път показва, че траките са ползвали тази опияняваща вълшебна течност в ритуалите си и виното е било част от тяхното ритуално ежедневие. Траките предали лозата и майсторството си за правене на вино на гърците, които го разпространили из целия свят.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter