Прекомерна употреба на алкохол

"Прекомерна употреба" е общо понятие, което няма еднозначно определение. Значението му варира от  "пиене с цел напиване",  до изпиване на 3 или повече питиета едно след друго или за една вечер. 

За да се предотврати прекомерната употреба на алкохол:

  • трябва да се избягва "ПИЕНЕ С ЦЕЛ НАПИВАНЕ"
  • да се внимава за броя на изпитите напитки,  времето и обстоятелствата  при консумиране на алкохол.

Пиенето с цел напиване и приема на големи дози алкохол за кратко време може сериозно да увреди мозъчните клетки.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter