Поверителност

Умерената консумация на алкохол може да бъде приятна и забавна, но спиритсБългария не препоръчва на лицата-въздържатели, да започнат изрично да употребяват спиртни напитки. Консумирането на алкохол повече от умерено увеличава риска от увреждане на здравето както в краткосрочен така и в дългосрочен план.

Моля, консултирайте се с вашия лекар по всички медицински въпроси, свързани с прекомерната употребата на алкохол, както и върху неговото общо влияние върху вашето здраве, особено когато сте на медикаменти.

Този сайт е създаден само с образователна цел и неговите автори са взели всички мерки и гаранции, публикуваните материали да са точни и в съответствие с наличните научни доказателства и добри европейски практики.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter