Какво е ‘САК’?

Съдържание на алкохол в  кръвта (САК), концентрация на алкохола в кръвта, алкохолно проникване или накратко САК показва количеството на алкохол в кръвта на човек. САК може да бъде измерено чрез издишвания въздух, чрез кръвна проба или чрез урина. Полезно е да се знае, че след консумирането на 10 грама етанол/чист алкохол, съдържанието на алкохол в кръвта (САК) достига своя пик след 30-45 минути.

Измерването на концентрацията на алкохол в кръвта се използува от полицията за установяване на това, колко сте пили и се отбелязва като „тегло на обем", или още наричано промил. Например, 1 промил =1 грам етанол в 1 литър кръв. САК от 0,10% означава, че един човек има една единица чист алкохол на  всеки 1000 единици кръв (г/л.)

Нивото на алкохола в кръвта зависи от много фактори: вид и количество на питието, пол, тегло, лични навици на консумация на алкохол, дали човекът се е хранил и др. Едно и също количество алкохол при различните хора ще доведе до различно ниво на САК.

В България, Законът за движението по пътищата  определя  граница на САК от 0,5% при шофиане, след което възниква наказателна отговорност. Препоръчително е, преди да пътуваме с автомобил в чужбина, да се информираме предварително, какви са законните граници за съдържание на  алкохол в кръвта в съответната държава,  тъй като законовите лимити са различни в различните държави.

Алкохолът се неутрализира от организма със скорост от близо една алкохолна единица (10гр. чист алкохол/етанол) на час. Ако човекът е пил много предната вечер, нивото на алкохол в кръвта му на следващата сутрин може все още да е над законовата граница. Процесът НЕ може да се ускори с пиене кафе или вземане на студен душ. Броенето на единици и опитите да се прецени нивото на алкохол в кръвта не са надеждни.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter