Как да говорим с деца за алкохол?

Превенцията на ранната употреба на алкохол започва в семейството с водещата роля на родителите.

Откритото, искрено общуване между родител и дете помага за изграждане на здрава връзка и доверие.

В предучилищна възраст

В тази възраст децата започват да имитират видяното от родителите си, като форма на изучаване на заобикалящия ги свят. Затова е достатъчно родителите да бъдат добър модел за подражание на своите деца и ако те консумират алкохол умерено и отговорно, то първата стъпка към отлагане на ранната консумация за техните деца вече е направена.

7- 8 годишните
В тази възраст разговорите за алкохола може да бъдат свързани с неща, които децата познават и разбират. Добър вариант е и гледането на видео/филми/телевизия заедно с детето, което може да предостави на родителя възможност да разговаря по теми като алкохола, като обсъжда заедно с него видяното и го окуражава да задава на свой ред въпроси. Децата са любопитни как функционира тялото им, така че моментът също е подходящ и за разговори за здравето и как да се избягват продукти, които биха могли да навредят. 

9 -12 годишните

Годините в начален и среден клас са решителен момент за развитието на децата. Те стават все по-самостоятелни, в училище се сблъскват с нови предизвикателства и ново обкръжение. Това е подходящ момент за  открити разговори относно алкохола и опасностите от ранната му употреба. В този период започва да нараства влиянието и на връстниците, затова е важно децата да умеят да отстояват своята позиция и да казват „НЕ“ при натиск от обкръжението си. 

13 –18 годишните

В този период родителят трябва само да напомня на детето вече научените неща и да се концентрира върху поддържането на отворена комуникация. Юношите са по-предразположени към рисковани поведения. Като се добави увеличената им нужда от независимост, може да се очаква, те да пренебрегват или да не зачитат съветите на родителите си. Ако Вашият тинейджър обаче се чувства обгрижен и уважаван като личност, шансовете, той/тя да говори открито за своите емоции и проблеми, са много по-големи. Децата желаят да бъдат харесвани и приети от връстниците си и се нуждаят от доверие и независимост. Добре е, родителят да се въздържа, да дава прекомерно много съвети в този етап от развитие на детето си, да не го „тормози" или заплашва, а по-скоро да акцентира върху обичта и подкрепата.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter