УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

Добре дошли на сайта www.konsumirai-otgovorno.bg, принадлежащ на спиритсБългария (Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки) и наричан по-долу за краткост сайтът.

С удоволствие Ви приветстваме на нашия домейн, но преди да разлистите страниците, моля отделете няколко минути, за да се запознаете с условията за употреба.

Сайтът е собственост на спиритсБългария (Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки) с настоящ адрес: гр. София 1618, бул. Бъкстон 40, ет.5, Максиъм България, упомената по-долу като „ние“, „нас“, „ни“.

Целта на този раздел е, да опише условията на достъп и ползване на нашия сайт. Ако след това продължите посещението си, ние приемаме, че сте разбрали условията ни и че те се отнасят за Вас по същия начин, по който всеки друг писмен и подписан договор.
Този сайт има за цел да Ви информира за рисковете, предизвикани от злоупотреби с алкохол и да насърчи отговорната консумация.

Ако във Вашата страна е незаконно, да посещавате сайт за алкохолни продукти или сте под възрастта, в която легално Ви разрешават консумация на алкохол, Ви съветваме веднага да напуснете този сайт. Ние ще Ви очакваме отново, когато ще сте в състояние, да се присъедините към нас. Всички алкохолни продукти трябва да се консумират отговорно и в умерени количества.

Моля, имайте предвид, следното:


ПРАВА- всички материали, които виждате на този сайт, са наша собственост  или са използвани от нас със съгласието на собственика. Много се радваме, че можете да посетите този сайт и Ви предоставяме възможност, да отпечатате копия от материалите в него за лична, некомерсиална употреба. Всяко друго копиране е забранено и всички авторски права са запазени.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ – Много от логата и творческите материали, които ще видите в сайта ни, са търговски марки, принадлежащи на компании за спиртни напитки и са регистрирани на територията на много различни страни. Ние (и другите собственици на материалите, използвани за направата на сайта) се гордеем с тези ценни активи и ще положим  всички усилия, за да ги защитим от посегателство. Молим Ви, да отбележите, че всяка употреба или възпроизвеждане на, видените на нашия сайт, търговски марки е забранено.

БЕЗ ГАРАНЦИИ – Ние предлагаме този сайт във вида, в който го виждате сега, т.е „както е“. Погрижили сме се, да подготвим  материали по най-добрия начин, но не можем да гарантираме, че те винаги ще са на Ваше разположение, когато решите да ни посетите / използвате в сегашния им формат. Софтуерното изтегляне на материали е защитено от вируси и съвместимо с Вашето оборудване.

ОТГОВОРНОСТ- Всички ние в най-голямата степен на закона и всички наши компании-майки, сестрински и/или дъщерни дружества, дружества на членуващите в АПВТСН предприятия и организации НЕ НОСИМ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ за загуба или повреда (включително пряка, непряка, икономическа или последвала загуба или щета), нанесени Ви в резултат на Ваше посещение, или от Вашето използване на този сайт и/или на материали, тестове, публикувани на сайта или изтеглени от него или пък от неспособността Ви да използвате този сайт, или от каквато и да е грешка при предоставянето за ползване на този сайт или на който и да е компютърен вирус, предаден чрез този сайт, независимо дали такава загуба или повреда възниква поради наша небрежност или по друг начин, дори и в случаи, когато сме били изрично уведомено за възможността от такава вреда.

Моля, имайте предвид, че с оставането си на сайта, приемате да ползате информацията от него по ваше усмотрение и във въша полза/вреда.

ВРЪЗКИ С ДРУГИ САЙТОВЕ – Всички сайтове, към които се свързвате чрез този сайт, са независими от нашия сайт и ние нямаме контрол над тях. Препоръчваме Ви, сами да поемете отговорност и да осигурите сигурността си при използването на тези сайтове и декларираме, че не поемаме никаква отговорност по отношение на Вашето използване или невъзможност за използването им, както и от наличната в тях информация.

ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ - има и други правни забележки, които се отнасят за използването и на специфични части от този сайт. Промени в тази правна информация може да се осъществят без предупреждение - ние може да изменяме правната информация, от време на време, по наше усмотрение.

ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ - тези Условия за употреба и всички въпроси, свързани с този сайт,  които не са упоменати тук, ще се уреждат от съответното законодателство на Република България.

АКО НЕ ПРИЕМЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ИЛИ ИМАТЕ НЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ ОТНОСНО ТЯХНАТА АКТУАЛНОСТ, моля напуснете този сайт сега.

Моля, имайте предвид, че с оставането си на сайта, приемате да ползате информацията от него по ваше усмотрение, да се съобразите или да не се събразите с нея по ваш собствен избор и във въша полза/вреда.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ: Този сайт е създаден и се поддържа от спиритсБългария (Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки) с настоящ адрес: гр. София, бул. Братя Бъкстон 40, ет.5 – Максиъм България), упомената тук  като „ние“, „нас“, „ни“. Ние се ангажираме да защитаваме личните Ви данни и по-долу е упоменато точно каква лична информация може да се събира от Вас преди, по време или след използването на нашия сайт и това, което ние ще направим с Вашата лична информация. Всяка промяна в нашата политика за защита на личните данни ще бъде публикувана на тази страница.
Когато изпратите личните си данни, по начина, описан по-долу, Вие се съгласявате с използването им от нас по посочените начини.
Когато контактувате с нас по и-мейл, ще използваме Вашия и-мейл адрес, с цел управление на Вашата заявка и отговор към Вас. Ние няма да публикуваме Вашия имейл адрес на нашия сайт. Ние може също така да използваме Вашето име и и-мейл адрес, за да ви изпращаме сами или посредством наета компания, информация, свързана с темите в този сайт. Това може да бъде непоискано съобщение, което Вие приемате да получите след прочитане Условията за употреба на този сайт.
Ако не желаете Вашите лични данни да бъдат използвани по този начин, моля да ни уведомите. Ние не продаваме, търгуваме или отдаваме под наем Вашата лична информация на трети лица.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter