Спиртна напитка с горчив вкус или bitter

 

Съставки

 

  • Етилов алкохол от земеделски произход или дестилат от земеделски произход , или двете
  • Аромати
  • Вода
  • Цвят (ако се използва)
  • Захар (ако се използва)

Производствен процес:

Спиртна напитка с горчив вкус или bitter е спиртна напитка с преобладаващо горчив вкус, произведена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход или дестилат от земеделски произход, или и на двете, с ароматични вещества или ароматични продукти, или и с двете. Без да се засяга използването на тези термини при представянето и етикетирането на храни, различни от спиртни напитки, спиртната напитка с горчив вкус или bitter, може да бъде пускана на пазара и под наименованията „горчив“ или „bitter“ , със или без друг термин.
Независимо от буква в) терминът „горчив“ или „bitter“ може да се използва в описанието, представянето и етикетирането на ликьорите с горчив вкус.

Алкохолен градус

Спиртни напитки с горчив аромат или вкус, предлагани в търговската мрежа, имат минимално алкохолно съдържание от 15 об.%.

Разрешено

Добавяне на подслаждащи съставки и цветове.

Няма