За нас  

Сдружение “спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки” или за краткост спиритсБЪЛГАРИЯ  e учредена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през месец юли 2005 г. спиритсБЪЛГАРИЯ  е независима доброволна, самоуправляваща се, неполитическа и нерелигиозна, представителна браншова организация за осъществяване на дейност в частна полза. За повече информация моля посетете:

https://www.spirits.bg/

Сдружение “спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки” членува в европейския представителен орган на производители и търговци на спиртни напитки spiritsEUROPE http://spirits.eu/, в Националния съвет по саморегулация http://www.nss-bg.org/ и Съюза за стопанска инициатива https://ssibg.org/.

Целите, на които служи спиритсБългария са:

  • Да защитава интересите на нашите членове и цялата индустрия на национално и международно ниво;
  • Да представя и промотира по най-добрия начин нашите членове и техните продукти в страната и по целия свят;
  • Да участва в създаването на национална политика за развитие на сектора в страната
  • Да се борим срещу прекомерната (зависима) и неправомерната (под 18г) употреба на алкохол;
  • Да подпомага с информация, консултации и ресурси дейността на членовете  си в решаване на приоритетни за дейността им проблеми;
  • Да съдейства за увеличаване разнообразието от програми, финансиращи работата на производителите на спиртни напитки в България

Сдружението се представлява от:

Председател:

г-жа Ралица Скорчева-Славова,

Управител на Максиъм България ЕООД

Изпълнителен секретар:

Г-жа Гергана Гевезова-Колева

Настоящ адрес:

гр. София 1618,

сградите на Интрансмаш,

бул. Братя Бъкстон 40, ет. 5, офис 8 и 9

Tел.: +359 2 9566090
По факс: +359 2 9566092
и-мейл: office@spirits.bg