Aлкохолът и ние

Кога употребата става злоупотреба?

Редовното превишаване на препоръчителните за прием количества алкохол или редовното консумиране на алкохол с цел напиване може да доведе до временно или трайно увреждане на здравето.

Препоръчителните за консумация, безопасни количества алкохол на ден за здрави, пълнолетни мъже и жени за Република България са определени от МНЗ: http://ncphp.government.bg/files/hranene-bg.pdf 

Употребата на голямо количество алкохол наведнъж може да навреди на здравето, тъй като организмът не е в състояние да го преработи за кратко време.