Ликьор

 

Съставки

 

  • Етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход, спиртни напитки
  • Аромати
  • Вода
  • Цвят (ако се използва)

Производствен процес:

Ликьорът е спиртна напитка:
i) с минимално съдържание на подслаждащи продукти, изразено в инвертна захар, от:
— 70 g/l за черешовите или вишневите ликьори, в които етиловият алкохол се състои изключително от черешова или вишнева дестилатна спиртна напитка,
— 80 грама на литър за ликьори, които са ароматизирани изключително с тинтява или с подобно растение, или с пелин,
— 100 g/l във всички останали случаи;

ii) произведена чрез използване на етилов алкохол от земеделски произход или на дестилат от земеделски произход, или на една или повече спиртни напитки, или на комбинация от тях, които са били подсладени и към които са били добавени един или повече ароматизанти, продукти от земеделски произход или храни.

Алкохолен градус

Ликьорите, продавани в търговската мрежа, имат минимално алкохолно съдържание от 15 об.%.

Разрешено

Използването на вкусове (в някои случаи подлежащи на специфични правила) и цветове.

Неразрешено

Използване на наименованието „ликьор“ върху продукти, които имат по-малко от 100г захар на 1 литър (важат някои изключения).