Алкохол и търговски обекти

Българска харта за отговорна консумация и продажба на алкохол

Чл. 1. ОТГОВОРНОСТ КЪМ ПРОБЛЕМА

Отговорността за ограничаване употребата на алкохол от непълнолетни е задължение на всеки един от нас. Над търговската отговорност застава и личната – тази, която ни води до добрите и правилни решения във или извън текста на закона.

Чл. 2. ПРОФЕСИОНАЛНА ЛОЯЛНОСТ

Един от основните фактори, които могат да повлияят върху предпазване от ранна консумация на алкохол от непълнолетни лица, е съвместната отговорност на производители и търговци по цялата верига. Ние заявяваме решителната си позиция да работим заедно за предпазване и образоване на младите хора в България. Решенията, взети заедно и политиките, които всички спазваме, важат без изключение.

Чл. 3. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ

Прекомерната и неподходяща употреба на алкохол може да бъде опасна, както за отделния индивид, така и за цялото общество. Фокус са рискови групи, като непълнолетни лица, млади хора между 18-25г. и бременни жени. Ние работим в посока към висока информираност и образование за всички.

Чл. 4. АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ГИЛДИЯТА

Безразличието към проблема също може да бъде опасно. Активната и решителна позиция в ограничаване употребата на алкохол от непълнолетни е единственият начин да повлияем на проблема и да забавим неговите тревожни тенденции. Ние заявяваме желанието си да бъдем част от решението.

www.konsumirai-otgovorno.bg

————————————————————————-

Хартата е съставена от:  Хартата е подписана от:

Асоциация на производителите, вносителите

и търговците на спиртни напитки