СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

спиритсБългария е сдружение с идеална цел, което ясно осъзнава своята роля в процеса на саморегулацията, професионална етика и и лоялната конкуренция на пазара за алкохолни напитки.

За нас е важно продуктите ни да се излагат и предлагат в съответствие със законите на Република България с цел ограничаване злоупотребата (шофиране в нетрезво състояние), прекомерната (пиене с цел напиване) и неправомерна (пиене от лица под 18г възраст) консумация на алкохол.

Затова изготвихме българска ХАРТА за ОТГОВОРНА ПРОДАЖБА и КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ.

Това е документ, който писмено изразява желанието и готовността на всички, които я подпишат, да говорят по проблема и да съдействат в обсега на своите възможности за предпазване на рисковите групи от неразумен и безотговорен досег с алкохола.

Програмата НЕ продаваме алкохол на НЕпълнолетни е първата по рода си в Европа. Тя обединява усилията на производители, вносители и търговци на спиртни напитки в България за стриктно спазване на Закона и забрана на продажбата на алкохолни продукти на лица, ненавършили пълнолетие.

Първите, които ни подкрепиха са Кауфланд България ЕООД и Лидл България ЕООД. От 2016г в програмата се включва и Националната лозаро-винарска камара (НЛВК), представляваща винарския сектор в индустрията.

Над 200 обекта в цялата страна подписаха и изпълняват етичните принципи на нашата ХАРТА за ОТГОВОРНА ПРОДАЖБА и КОНСУМАЦИЯ на АЛКОХОЛ. Техните лица и адреси ще намерите в меню Образцови обекти.  Виж повече за програма НЕ ПРОДАВАМЕ АЛКОХОЛ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ