УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

Добре дошли на сайта www.konsumirai-otgoorno.bg

принадлежащ на спиритсБЪЛГАРИЯ (Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки) и наричани по-долу за краткост сайтът.

С удоволствие Ви приветстваме на нашия домейн, но преди да разлистите страниците, моля отделете няколко минути, за да се запознаете с условията на употреба.

Сайтът е собственост на спиритсБЪЛГАРИЯ  (Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки) с настоящ адрес: гр. София 1618, бул. Бъкстон 40, ет.5, Максиъм България, упомената по-долу като „ние“, „нас“, „ни“.

Целта на този раздел е, да опише условията на достъп и ползване на нашия сайт. Ако след това продължите посещението си, ние приемаме, че сте разбрали условията ни и че те се отнасят за Вас по същия начин, по който всеки друг писмен и подписан договор.

Този сайт има за цел да Ви информира за дейността и историята на спиритсБЪЛГАРИЯ и нейните членове, както и за техни добри практики в отговорната продажба и консумация на алкохол.

Ако във Вашата страна е незаконно, да посещавате сайт за алкохолни продукти или сте под възрастта, в която легално Ви разрешават консумация на алкохол, Ви съветваме веднага да напуснете този сайт. Ние ще Ви очакваме отново, когато ще сте в състояние, да се присъедините към нас. Всички алкохолни продукти трябва да се консумират отговорно и в умерени количества.

Моля, имайте предвид, следното:

ПРАВА– всички материали, които виждате на този сайт, са наша собственост на или са използвани от нас със съгласието на собственика. Много се радваме и сме щастливи, че посещавате нашия сайт. Моля, не копирайте и не сваляйте материали от него с комерсиална цел.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ – Всички  лога и творчески материали, които ще видите в сайта ни, са търговски марки, принадлежащи на компании напитки и са регистрирани за ползване на територията на много различни страни.

Ние (и други собственици на материалите, използвани за направата на сайта) се гордеем с тези ценни активи и ще положим  всички усилия, за да ги защитим от посегателство. Молим Ви, да отбележите, че всяка употреба или възпроизвеждане на, видените на нашия сайт, търговски марки е забранено.

БЕЗ ГАРАНЦИИ – Ние предлагаме този сайт  във вида, в който го виждате сега, т.е „както е“. Погрижили сме се да подготвим  материали по най-добрия начин, но не можем да гарантираме, че те винаги ще са Ви на разположение , когато решите да ни посетите / използвате в сегашния им формат. Софтуерното изтегляне на материали е защитено от вируси и съвместимо с Вашето оборудване: Всички материали ще бъдат точни, или пълни.

ОТГОВОРНОСТ– Всички ние в най-голямата степен на закона и всички наши компании-майки, сестрински и/или дъщерни дружества, дружества на членуващите в АПВТСН предприятия и организации) НЕ НОСИМ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ за загуба или повреда (включително пряка, непряка, икономическа или последвала загуба или щета), нанесени Ви в резултат на Ваше посещение, или от Вашето използване на този сайт и/или на материали, публикувани на сайта или изтеглени от него или пък от неспособността Ви да използвате този сайт, или от каквато и да е грешка при предоставянето за ползване на този сайт или на който и да е компютърен вирус, предаден чрез този сайт, независимо дали такава загуба или повреда възниква поради наша небрежност или по друг начин, дори и в случаи, когато сме били изрично уведомено за възможността от такава вреда.

ВРЪЗКИ С ДРУГИ САЙТОВЕ – Всички сайтове, към които се свързвате чрез този сайт, са независими от нашия сайт и ние нямаме контрол над тях. Препоръчваме Ви, сами да поемете отговорност и да осигурите сигурността си при използването на тези сайтове и декларираме, че не поемаме никаква отговорност по отношение на Вашето използване или невъзможност за използването им.

ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ – има и други правни забележки, които се отнасят за използването и на специфични части от този сайт. Промени в тази правна информация може да се осъществят без предупреждение – ние може да изменяме правната информация, от време на време, по наше усмотрение.

ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ – тези Условия за употреба и

всички въпроси, свързани с този сайт,  които не са упоменати тук, ще се уреждат от съответното законодателство на Република България.

АКО НЕ ПРИЕМЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ИЛИ ИМАТЕ НЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ ОТНОСНО ТЯХНАТА АКТУАЛНОСТ, моля напуснете този сайт сега.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ: Този сайт е създаден и се поддържа от спиритсБЪЛГАРИЯ (Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки) с настоящ адрес: гр. София, бул. Братя Бъкстон 40, ет.5 – Максиъм България), упомената тук  като „ние“, „нас“, „ни“. Ние се ангажираме да защитаваме личните Ви данни и по-долу е упоменато точно каква лична информация може да се събира от Вас преди, по време или след използването на нашия сайт и това, което ние ще направим с Вашата лична информация. Всяка промяна в нашата политика за защита на личните данни ще бъде публикувана на тази страница.

Когато контактувате с нас по и-мейл ще използваме вашия и-мейл адрес, с цел управление на Вашата заявка и отговор към Вас. Ние няма да публикуваме Вашия имейл адрес на нашия сайт. Ние може също така да използваме Вашето име и и-мейл адрес, за да ви изпращаме сами или посредством наета компания, информация, свързана с темите в този сайт. Това може да бъде непоискано съобщение, което Вие приемате да получите след прочитане Условията за употреба на този сайт.

Ако не желаете Вашите лични данни да бъдат използвани по този начин, моля да ни уведомите. Ние не продаваме, търгуваме или отдаваме под наем Вашата лична информация на трети лица.