НЕ ПРОДАВАМЕ АЛКОХОЛ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Нашата кауза

2019

Във връзка с превенция на употребата на алкохолни напитки от подрастващите, Главна дирекция „Национална полиция“ и спиритсБългария (Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки в България), подеха инициатива за разширяване темата за вредата от алкохола по Програма „Детско полицейско управление“ (ДПУ), с провеждане на кампания „НЕ ПРОДАВАМЕ АЛКОХОЛ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ“.

В кампанията взеха участие доброволци от ДПУ към ОДМВР Монтана, Ловеч, Пазарджик, Перник и Русе. Целта на мероприятието беше да популяризират и разпространят рекламни материали в търговските обекти в близост до училища и детски градини в които се предлагат алкохолни напитки, както и да привлекат като съмишленици собствениците и управителите на тези обекти в благородната кауза.

Във всички посетени обекти на територията на петте ОДМВР, доброволците от ДПУ бяха посрещнати позитивно и радушно от собствениците и управителите им. Всички те подписаха Харта за отговорна продажба и консумация на алкохол от подрастващи.
Инициативата беше заснета и отразена от местните медии.

2016

 NEWLogo APBTCH                  su 1 

София, 4 октомври 2016 г. – Ранната превенция, отговорното шофиране и работата с търговците на дребно са трите социални приоритета на спиритсБългария – асоциацията, в която членуват най-големите и етично-отговорни алкохолни компании у нас.

„Пълноценният живот на всяко дете и поддържането на здравословна среда за неговото развитие е лична и професионална отговорност на всеки един от нас,. Нашата гилдия се ангажира с процеса на всички нива – разговор с родителите и учителите на деца между 10 и 12 години, диалог с тийнейджърите, които навлизат в света на възрастните и постоянна, мотивирана връзка с търговците на алкохол, от които в огромна степен зависи кога и как започва консумацията на алкохол в живота на всеки от нас. Провеждаме и множество информационни кампании, насочени към цялото ни общество днес“, коментира Ралица Скорчева, председател на спиритсБългария.

Резултатът от усилията на спиритсБългария е положителен и сравним с постиженията в ранната превенция на останалите европейски държави. През последните няколко години  работим трайно в следните 3 направления:

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ: МАЛКИ РАЗГОВОРИ НА ГОЛЕМИ ТЕМИ

Програмата за ранна превенция, която продължава живота си 4-та поредна година, е насочена към родители и учители на деца в 4 клас. „В нетрадиционните срещи коментираме как да отложим първата употреба на алкохол във времето. Именно възрастта  11-12 години, в която трябва да започнем разговор за алкохола” – коментират експертите на кампанията, за да се подготвим за времето на първия прием – средно статистически за Европа младежите опитват за пръв път алкохол на 13-годишна възраст.

„Според последното паневропейско изследване на Световната здравна организация, чиито резултати бяха обявени през 2016 г. в Европа има 39% спад на първата среща с алкохола в тази възраст, 50% спад в употребата на алкохол веднъж седмично на тази възраст и 40% спад в първата злоупотреба с алкохол между 11 и 13 години. Резултатите за България са близки до средните за Европа – например спадът в употребата на алкохол от деца между 11 и 13 г. е 30%“, обявиха членовете на спиритс Юръпкоето се дължи най-вече на кампании за ранна превенция и постоянна комуникация със семейството и училищната система в тяхната връзка за по-добър живот на детето.

Тази есен родителските срещи ще продължат да се случват и в други градове на страната, за да представят пред все повече родители, учители и психолози специални модули, които ни учат как да проведем първия разговор за алкохола у дома и в училище.

До момента програмата е била в София, Враца, Пловдив, Варна и Бургас, запознавайки над 500 родители с фразата „Има време“ и темата за това как да отложим срещата на децата с алкохола.

НЕ ПРОДАВАМЕЕ АЛКОХОЛ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Това е посланието, с което спиритсБългария ограничава продажбата на алкохол на непълнолетни в търговската мрежа заедно с Лидл България и Кауфланд България като пазарни лидери и компании, готови да изразят позицията си към социално-значими темиЗа първи път в партньорството се включват Националната лозаро-винарска камара (НЛВК) и по-малки магазини и обекти за продажба на дребно, т.е. тези, в които проблемът реално съществува и там, където има най-голяма нужда от  самосъзнанието и подкрепата на служителите.

НЕ продаваме алкохол на НЕпълнолетни“, е програма, която не просто подкрепяме, а прилагаме като принцип в ежедневната си работа – споделят Лидл България – считаме, че комуникацията на мястото на продажба е ключова, затова заставаме зад нея с 85 търговски обекта и се надяваме примерът ни да бъде последван.” “Като социално отговорна компания, искаме децата на България да водят здравословен начин на живот. Във всички 56 хипермаркета Кауфланд

„НЕ продаваме алкохол на НЕпълнолетни”, а предлагаме богат избор от продукти, подходящи за тяхната възраст. Кауфланд България застава изцяло зад каузата на спиритсБългария за ограничаване продажбата на алкохол на непълнолетни в търговската мрежа. Надяваме се, че с общи усилия ще успеем да допринесем за ограничаване употребата на алкохол сред подрастващите”, допълват представителите на търговската верига. 

2015

 NEWLogo APBTCH                  su 1 

Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН) е сдружение, което използва саморегулацията като осъзнат процес на доброволно придържане към определени етични правила и социални ангажименти както към отделната личност, така и към обществото като цяло. Членовете на АПВТСН работят активно за ограничаване на вредната употреба на алкохол от деца и създаване на култура на умерена консумация.

Българската Асоциация на вносителите, производителите и търговците на спиртни напитки изразява ясната позиция на целия отрасъл: АЛКОХОЛЪТ НЕ Е ЗА ДЕЦА!

На 10 септември 2015г, в партньорство с Кауфланд България ЕООД и Лидл България ЕООД, АПВТСН стартира кампания за ограничаване продажбата на алкохол към непълнолетни в търговската мрежа под надслов НЕ ПРОДАВАМЕ АЛКОХОЛ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ. Тази първа по рода си у нас и в Европа инициатива на производители и търговци на дребно има за цел да напомни, че употребата на алкохол от непълнолетни (до 18г възраст) е социален проблем и неговото решаване зависи от проявената обща отговорност и работа в посока превенция.

В 54 обекта на Кауфланд и 78 обекта на Лидл из цяла България ще бъдат поставени анонсиращи материали, които напомнят на крайните потребители, че в съответните  магазини НЕ може да се купи алкохол от непълнолетни лица. Кампанията ще бъде с продължителност 4 месеца и ще приключи в края на 2015г. Освен това, всеки управител на магазин ще получи Харта за отговорна продажба и употреба на алкохол, която лично да подпише и запази, за да може той и неговият екип да бъдат мотивирани ежедневно да спазват нейните принципи.

Всички магазини на Кауфланд и Лидл ще бъдат обозначени на българския интернет сайт за отговорна консумацияkonsumirai-otgovorno.bgкато ангажирани не само със спазване на Закона, но и с лична отговорност за ограничаване злоупотребата със спиртни напитки в ранна възраст.

Ето какво казват от Лидл България ЕООД: “Радваме се, че можем да изразим подкрепата си за кампанията „Не продаваме алкохол на непълнолетни”, тъй като това е кауза, която заслужава широко общественото внимание. Лидл винаги е спазвал този принцип на предлагане в своите магазини и смятаме, че ако повече търговци ограничат продажбата на алкохол на младежи и деца, това ще намали значително мащаба на употребата сред непълнолетни лица. Надяваме се нашият пример да бъде последван и с общи усилия на цялото българско общество да спомогнем за решаването на този сериозен проблем.”

Социалната отговорност винаги е била важна част в корпоративната политика и на Кауфланд България. Тя започва със съзнателния подбор на продукти при определяне на асортимента, преминава през бизнес процесите и подхода към техните служители и достига до темата за обществена ангажираност. Като социално отговорна компания Кауфланд България се присъединява към инициативата на АПВТСН и дава своя принос за признаване на проблема и за съзнателни действия по неговото решаване от търговците на нашия пазар.

Каузата НЕ ПРОДАВАМЕ АЛКОХОЛ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ е в контекста на предприетите от Европейското сдружение на индустрията spiritsEuropeмерки за превенция и образование на рискови групи за опасностите на употребата на алкохол от непълнолетни. От създаването на Европейския форум за Алкохол и здраве през 2006г до този момент spiritsEurope са провели 317 кампании за намаляване злоупотребата с алкохол в 28-те държави – членки на Европейския съюз.

Благодарение на множеството инициативи се отбелязва общ спад в употребата на алкохол от непълнолетни в 20 от общо 28 изследвани страни по света между 2002 и 2010г. Според изследване на Европейското списание за обществено здраве (TheEuropeanJournalofPublicHealth), консумацията на седмична база намалява както следва: от 12.1% на 6.1% в англосаксонските държави, от 11.4% на 7.8% в страните от  Западна Европа, от 9.3% на 4.1% в Северна Европа и от 16,3% на 9,9% в Южна Европа. Дори и в Източна Европа се наблюдава  трайна тенденция на спад  през 2010г от 12.3% на 10.1%. Тенденцията за намаляване на консумацията на алкохол е очевидна при двата пола и във всички възрастовите подгрупи непълнолетни.

Източник:http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_2/69

В бъдеще предвиждаме програмата НЕ ПРОДАВАМЕ АЛКОХОЛ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ да обхване много повече търговски канали и привърженици. Освен това ще работим съвместно и в сътрудничество с цялата държавна администрация, неправителствени организации и всички други заинтересовани страни, защото вярваме, че само единните ни действия ще доведат до  сериозни резултати за предпазване на децата от ненужно ранните срещи с алкохола.