НЕ ПРОДАВАМЕ АЛКОХОЛ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Програмата НЕ продаваме алкохол на НЕпълнолетни е първата по рода си в Европа. Тя обединява усилията на производители, вносители и търговци на спиртни напитки в България за стриктно спазване на Закона и забрана на продажбата на алкохолни продукти на лица, ненавършили пълнолетие.

Първите, които ни подкрепиха са Кауфланд България ЕООД и Лидл България ЕООД. От 2016г в програмата се включва и Националната лозаро-винарска камара (НЛВК), представляваща винарския сектор в индустрията.

Над 200 обекта в цялата страна подписаха и изпълняват етичните принципи на нашата ХАРТА за ОТГОВОРНА ПРОДАЖБА и КОНСУМАЦИЯ на АЛКОХОЛ. Техните лица и адреси ще намерите в меню Образцови обекти.

От 2018 в нашия призив към търговия на дребно се включи и Детско полицейско управление. Виж ДПУ.