За нас

Сдружение “спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки” или спиритсБългария на кратко e учредена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през месец юли 2005 г. АПВТСН е независима доброволна, самоуправляваща се, неполитическа и нерелигиозна, представителна браншова организация за осъществяване на дейност в частна полза. За повече информация моля посетете:

http://apitsd.com/ 

Сдружение “спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки” членува в европейски представителен орган за производители и търговци на спиртни напитки spiritsEUROPE http://spirits.eu/ и в Националния съвет по саморегулация http://www.nss-bg.org/.

Целите, на които служи Сдружение “спиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки” са:

  • Да защитаваме интересите на нашите членове и цялата индустрията на национално и международно ниво
  • Да представяме и промотираме по най-добрия начин нашите членове и техните продукти в страната и по целия свят
  • Да участваме в създаването на национална политика за развитие на сектора в страната
  • Да се борим срещу прекомерната (зависима) и неправомерната (под 18г) употреба на алкохол
  • Да подпомагаме с информация, консултации и ресурси дейността на членовете  си в решаване на приоритетни за дейността им проблеми;
  • Да съдействаме за увеличаване разнообразието от програми, финансиращи работата на производителите на спиртни напитки в България

Сдружението се представлява от:

Председател:

г-жа Ралица Скорчева-Славова,

Управител на Максиъм България ЕООД

Изпълнителен секретар:

Г-жа Гергана Гевезова-Колева

Настоящ адрес:

гр. София 1618,
сградите на Интрансмаш,
бул. Братя Бъкстон 40, ет. 5, офис 8 и 9
Tел.: +359 2 9566090
По факс: +359 2 9566092
и-мейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter