Какво има в една спиртна напитка?

Предложената тук информация за състава и енергийните стойности е съгласувана с Министерство на икономиката на Република България. https://www.mi.government.bg/

Съставът и информацията за хранителните стойности се предоставят в съответствие с правните дефиниции на ЕС за всяка категория спиртни напитки в Приложение I на Регламент 2019/787. За спиртните напитки хранителната стойност се определя от 2 основни показателя: алкохолно съдържание и съдържание на захари. Представяме на вниманието ви стойности, съответстващи на определенията. За някои напитки стойностите могат да се различават в зависимост от търговската марка.Енергийните стойности и хранителните съставки на спиртните напитки се предоставят в съответствие с правните дефиниции на ЕС за всяка категория спиртни напитки в Приложение I на Регламент 2019/787. Те са съгласувани с Министерство на икономиката на Република България. За спиртните напитки хранителната стойност се определя от 2 основни показателя: алкохолно съдържание и съдържание на захари. Представяме на вниманието Ви стойности, съответстващи на определенията. За някои напитки стойностите може да се различават в зависимост от търговската марка.

Процесите на алкохолна ферментация и дестилация трансформират земеделските суровини (като грозде, други плодове, захарна тръстика, меласа, картофи, зърнени храни и т.н.) до такава степен, че те вече не се намират в крайния продукт, например водката, направена от картофи, не съдържа картофи; ромът, произведен от меласа, не съдържа меласа.

Докато някои спиртни напитки по същество са дестилатни и се получават чрез дестилация след алкохолна ферментация от техните суровини (уиски, ром, винена дестилатна спиртна напитка, плодова дестилатна спиртна напитка и т.н.), други могат да се мацерират, да съдържат захари, оцветители, аромати и тдруги разрешени добавки. В резултат на това енергийното съдържание на някои спиртни напитки произлиза почти изцяло от алкохола (в един грам алкохол се съдържат 7 калории), като броят на грамовете в спиртните напитки зависи от съответното алкохолно съдържание. За други, особено за различните ликьори, които съдържат минимум 100 грама на литър захари, калориите от захарта са значителни (допълнително 12 калории в порция „стандартни“ ликьори).

Повечето от дестилатните спиртни напитки са направени от една суровина и не съдържат мазнини, наситени, въглехидрати, захар, протеини или сол.

Всяка нова за пазара на ЕС спиртна напитка попада в една от 44 -те категории, определени от европейското законодателство (Регламент 2019/787 , който отмени Регламент 110/2008 и влезе в сила на 25 май 2021 г.). Регламентът определя правила за състав и производство на всяка категория, включително и не само за селскостопанската суровина, от която е получена спиртната напитка, производствения процес, максималното ниво на дестилация, минималното ниво на захар, какво може и какво не може да се добавя, както и някои изисквания за етикетиране. Спиртна напитка, която не попада в никоя от определените категории, се етикетира и предлага на пазара като „спиртна напитка“.

Потребителите, които се интересуват да научат повече за начина на приготвяне на спиртните напитки, популярни в Република България, техните съставки и хранително съдържание, могат да даправят това чрез избор на която и да е от категориите, изброени по-горе.

Представената информация не е специфична и не представя конкретна търговска марка, а се отнася до широката категория, към която последната принадлежи.

Информация за всичките 44 категории спиртни напитки, произвеждани на територията на ЕС, може да получите тук: https://responsibledrinking.eu/categories/