Анасонова спиртна напитка (мастика)

 

Съставки

 

  • Спиртна напитка с аромат на анасон (алкохол от земеделски произход)
  • Аромати, получени от анасон, звезден анасон и/или копър(резене)
  • Вода
  • Цвят (ако се използва)
  • Захар (ако се използва)

Производствен процес:

Анасонова спиртна напитка е спиртна напитка, произведена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с естествени екстракти от звездовиден анасон (Illicium verum Hook f.), зелен анасон (Pimpinella anisum L.), резене (Foeniculum vulgare Mill.) или от всяко друго растение, съдържащо същата основна ароматична съставка, чрез някой от следните процеси или комбинация от тях:
i) накисване или дестилация, или и двете;
ii) дестилация на алкохол със семена или други части от горепосочените растения;
iii) добавяне на дестилирани естествени екстракти от анасонови растения.

Алкохолен градус

Минималното обемно алкохолно съдържание на анасоновата спиртна напитка е 15 %.

Разрешено

Анасоновата спиртна напитка може да бъде ароматизирана само с ароматични препарати и естествени ароматични вещества. Могат да се използват и други естествени растителни екстракти или ароматични семена, но вкусът на анасона трябва да остане преобладаващ.

Няма