Дестилатна спиртна напитка от плодови джибри

 

Списък на съставките:

 

  • Дестилат от плодови джибри
  • Вода
  • Захар (ако се използва)
  • Цвят: обикновен карамел (ако се използва)

Производствен процес:

Дестилатна спиртна напитка от плодови джибри е спиртна напитка, която а) се произвежда изключително чрез ферментация и дестилация на плодови джибри, различни от гроздови джибри, и са изпълнени следните две условия:
— всяка от дестилациите е извършена до 86 об. %,
— първата дестилация е извършена при наличието на самите джибри;
Дестилатна спиртна напитка от плодови джибри има минимално съдържание на летливи вещества от 200 г/хл при 100 об. % алкохол и максимално съдържание на метанол 1 500 г/хл при 100 об. % алкохол.

Алкохолен градус

Дестилатните спиртни напитки от плодови джибри, предлагани в търговската мрежа, имат минимално алкохолно съдържание от 37,5 об.%.

Разрешено

Добавянето на карамел за адаптиране на цвета и добавянето на захар за „закръгляне“ на вкуса. Добавянето на захар е ограничено до максимум 20 г / 1 л.

Неразрешено

Добавянето на друг вид алкохол и използването на ароматизанти.