Дестилиран Anis (узо)

 

Съставки

 

  • Етилов алкохол от земеделски произход, алкохол, дестилиран при напичие семена на анасон
  • Аромати, получени от анасон, звезден анасон и/или копър(резене)
  • Вода
  • Цвят (ако се използва)
  • Захар (ако се използва)

Производствен процес:

Дестилиран anis е anis, който съдържа алкохол, дестилиран при наличие на семената, посочени в категория 28, буква а), а когато се отнася до географски указания – мастика и други ароматни семена, растения или плодове, при условие че този алкохол съставлява най-малко 20 % от алкохолното съдържание на дестилирания anis.

Алкохолен градус

Минималното обемно алкохолно съдържание на дестилирания anis е 35 %.

Разрешено

Дестилиран anis може да бъде ароматизиран само с ароматични препарати и естествени ароматични вещества.

Няма