Зърнена дестилатна спиртна напитка

 

Списък на съставките:

 

  • Зърнен дестилат
  • Вода
  • Захар (ако се използва)
  • Цвят: обикновен карамел

Производствен процес:

Зърнената дестилатна спиртна напитка е произведена само от зърнени култури, включително ечемик, царевица, овес, пшеница и елда. Зърнените култури се накисват във вода, след това се сушат и натрошават. Натрошените зърнени култури се смесват с гореща вода и ензими с цел извличане на захарите им и след това сладката течност ферментира с помощта на мая. Следва дестилация.

За да може зърнената дестилатна спиртна напитка да бъде обозначавана с официалното наименование „зърнено бренди“, тя трябва да е произведена чрез дестилация до 95 об. % на ферментирала мъст изцяло от зърнени култури, притежаваща органолептични характеристики, дължащи се на използваните суровини.

Алкохолен градус

Зърненените дестилатни спиртни напитки, предлагани в търговската мрежа, имат минимално алкохолно съдържание от 35 об.% (“Корн” е с минимално алкохолно съдържание от 32 об.%).

Разрешено

Добавянето на карамел за адаптиране на цвета. Добавянето на захар за „закръгляване“ на вкуса (максимум 10 г/1 л зърнена дестилатна напитка). В официалното наименование „зърнена дестилатна спиртна напитка“ или „зърнено бренди“ думата „зърнени(о)“ може да бъде заменена с наименованието на зърнената култура, използвана изключително за производството на спиртната напитка.

Неразрешено

Добавянето на друг вид алкохол и използването на ароматизанти.