Aлкохолът и ние

Как да измерим количеството чист алкохол (Етанол) в една напитка?

Съдържанието на чист алкохол (етанол) в напитките може значително да варира. То зависи от вида, дозата или стандартната мярка и алкохолните градуси на напитката и се нарича алкохолен обем, обикновено обозначени на етикета.

Алкохолните единици са официалната мярка за алкохол. Една алкохолна единица е еквивалентна на 8 г чист алкохол/етанол (мярката е една и съща за България и Европейски съюз). Една напитка обаче НЕ е равна на една алкохолна единица.

Някои силни бири съдържат близо 3, а обикновените – 2 алкохолни единици. Дозата или мерките също могат да варират (“двойната” водка ще има двойни единици), средна чаша бяло вино (175 мл) може да съдържа и над 2 единици.

Има формула, която може да се използва, за да се определи колко грама чист алкохол (етанол) има в една напитка. Трябва да знаете алкохолния обем (алкохолните градуси на напитката, представени на етикета с етикета с об. %, volume % или v.%) и колко голяма е чашата или бутилката (мл).

Формулата е следната:

обем на ч аша или бутилка (мл.) Х алк. обем (об. %)

                           1000

След като получите алкохолните единици, ги умножете по 8 (8 г = 1 алкохолна единица) и ще получите точното количество чист алкохол (етанол) в напитката.

Пример: с една бира от 330мл с 4,5 об. % ще бъдат поети почти 12 г етанол:

        330 х 4,5 / 1000 = 1,485 алк.ед х 8 = 11,88 г етанол