Плодова дестилатна спиртна напитка (Плодова ракия)

 

Списък на съставките:

 

  • Плодов дестилат
  • Вода
  • Захар (ако се използва)


Производствен процес:

Плодовата дестилатна спиртна напитка се произвежда чрез дестилация след алкохолна ферментация на (а) месести плодове или (б) „мъст“ (прясно изцедени включително кожи, семена, стъбла и др.), включително банани, или на мъст от такива плодове или зеленчуци. Всяка дестилация трябва да се извършва при по-малко от 86 об.%, така че дестилатът да придобие аромата и вкуса на суровините.

Плодовата дестилатна спиртна напитка трябва да има минимално съдържание на летливи вещества от 2 г на 1 л чист алкохол, а за спиртни напитки от костилкови плодове-максимум 7 г/хл циановодородна киселина при 100 об.% алкохол. Максималното съдържание на метанол за повечето плодови спиртни напитки е 1000 г/хл циановодородна киселина при 100 об.% алкохол., но в определени случаи може да има по -високи прагове.

Името на продукта е „дестилатна спиртна напитка“, предшествано от името на плодовете или зеленчуците, от които се произвежда. Може да бъде „wasser“, използвано в комбинация с името на плода. Специфичните разпоредби също позволяват в някои случаи използването на други наименования вместо „плодова дестилатна спиртна напитка, предшествано от името на плодовете или зеленчуците“, когато става въпрос за продукт от два или няколко вида плодове или зеленчуци.

Алкохолен градус

Плодовите дестилатни спиртни напитки, предлагани в търговската мрежа, имат минимално алкохолно съдържание от 37,5 об.%.

 

Разрешено

Добавянето на захар за „закръгляне“ на вкуса. Добавянето на захар ще бъде ограничено до максимум 18 г /1 л. Карамелът може да се използва за коригиране на цвета на плодовите дестилатни спиртни напитки, които са отлежали най-малко една година в контакт с дърво.

Неразрешено

Добавянето на друг вид алкохол, използването на ароматизанти и добавянето на оцветители.