Уиски

 

Съставки

 

  • Дестилат за Уиски
  • Вода
  • Цвят: обикновен карамел (ако се използва)


Производствен процес:

Whisky или whiskey е спиртна напитка, произведена изключително чрез извършване на всички изброени производствени операции:
i) дестилация на мъст, получена от малцувани зърнени култури със или без цели зърна от немалцувани зърнени култури, която е:
— озахарена чрез диастаза, съдържаща се в малца, със или без добавяне на други естествени ензими,
— ферментирала под въздействието на дрожди;

ii) всяка от дестилациите е извършена до 94,8 об. %, така че дестилатът да притежава аромат и вкус, дължащи се на използваните суровини;
iii) отлежаване на крайния дестилат в продължение на най-малко три години в дървени бъчви с вместимост, ненадвишаваща 700 литра.
Крайният дестилат, към който може да се добавят само вода и обикновен карамел (за оцветяване), запазва своя цвят, аромат и вкус, дължащи се на процеса на производство, посочен в подточки i), ii) и iii).

Алкохолен градус

Уискито, продавано в търговската мрежа, има минимално алкохолно съдържание от 40 об. %.

Разрешено

Добавянето на обикновен карамел за адаптиране на цвета.

Неразрешено

Добавянето на какъвто и да е друг алкохол, използването на подсладители и/или ароматизанти.