Aлкохолът и ние

Умерена употреба

Няма точно определение на термина “умерена” употреба на алкохол от пълнолетни, защото преработването на алкохола от организма  зависи от много фактори: възраст, тегло, пол, здравословно състояние, кога и как се консумира алкохола и т.н..

Препоръките за умерена употреба на алкохол са за  ЗДРАВИ и ПЪЛНОЛЕТНИ ХОРА и не бива да се прилагат от лица под 18г, от хора, чието състояние може да бъде повлияно от употребата на алкохол, като например при бременност, от хора с високо кръвно налягане или някакво друго заболяване, което налага прием на лекарства и медикаменти, изключващи употребата на алкохол.

Хората със зависимости или психични проблеми трябва да се въздържат от употребата на алкохол и/или да се обърнат към своя личен лекар за съвет.

Препоръките за умерен прием на алкохол дава Българското министерство на здравеопазването:                     http://ncphp.government.bg/files/hranene-bg.pdf