Хвойнова спиртна напитка

 

           Списък на съставките на спиртна напитка                         с вкус на хвойна:

 

  • Етилов алкохол от земеделски произход, зърнен дестилат, зърнена дестилатна спиртна напитка или комбинация от тях
  • Аромати на плодове от хвойна
  • Други аромати (ако се използват)
  • Вода
  • Цвят (ако се използва)
  • Захар (ако се използва)

Производствен процес:

Спиртните напитки с вкус на хвойна се произвеждат чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход, на зърнен дестилат, на зърнена дестилатна спиртна напитка или комбинация от тях с плодове от хвойна. В допълнение към плодовете на хвойна могат да се използват ароматизиращи вещества, ароматизиращи препарати и/или растения (или части от тях) с ароматични свойства, стига вкусът на хвойната да преобладава.

Спиртните напитки с вкус на хвойна също могат да се наричат Wacholder или genebra. Освен това, както при другите категории, името може да бъде заменено с това на регистрирано „географско указание“ (ГИ): категорията напитки с вкус на хвойна се отличава с многото си географски означения, използващи имената genever, jenever и genievre. Всяка географска карта има свои собствени специфични характеристики.

Алкохолен градус

Спиртни напитки с вкус на хвойна, предлагани в търговската мрежа, имат минимално алкохолно съдържание 30 об.%.

Разрешено

 

Неразрешено

Добавянето на подсладители и оцветяване.