Brandy или Weinbrand

 

Съставки

 

  • Винена дестилатна спиртна напитка и/или винен дестилат
  • Вода
  • Захар (ако се използва)
  • Цвят: обикновен карамел (ако се използва)

Производствен процес:

Brandy или Weinbrand се произвежда от винена дестилатна спиртна напитка, към която може да бъде добавен винен дестилат, при условие че виненият дестилат е дестилиран до 94,8 об. % и не надвишава 50 % от алкохолното съдържание на крайния продукт. Brandy или Weinbrand трябва да отлежат най-малко 1 година в дъбови съдове или 6 месеца, ако зреенето се извършва в дъбови бъчви с вместимост по-малка от 1000 литра.

Brandy или Weinbrand трябва да има съдържание на летливи вещества не по-малко от 1,25 г на литър чист алкохол. Летливите вещества трябва да произхождат изключително от дестилацията или повторната дестилация на суровините. Максималното съдържание на метанол е 2 г на литър чист алкохол.

Алкохолен градус

Brandy или Weinbrand, предлагани в търговската мрежа, имат минимално алкохолно съдържание от 36 об.%.

Разрешено

Добавянето на карамел за адаптиране на цвета и добавянето на захар за ‘закръгляне’ на вкуса. Според разпоредбите в новия регламент за спиртни напитки, който влезе в сила считано от 25 май 2021 г, добавянето на захар е ограничено до максимум 35 г/литър.

Неразрешено

Добавянето на всякакъв друг алкохол и използването на ароматизанти.